Dnes sme v centre privítali vedúcich PK z púchovských základných škôl – ZŠ Mládežnícka, ZŠ
Gorazdova, ZŠ Slovanská a ZŠ J. A. Komenského. Svojim kolegom sme pripravili dva workshopy
s názvom Ochutnávka mentoringu, ktoré prebiehali súbežne v našich priestoroch. Spoločne sme si
vyskúšali niektoré mentoringové techniky – pozitívne klebetenie, čarovnú otázku, feedback…
Úsmevy na tvárach všetkých zúčastnených nás veľmi potešili a povzbudili. Dúfame, že mentoring Vám
zachutil a veríme, že sa stretneme nielen na ďalších akciách, ale aj osobne na hodinách.

Ochutnávka mentoringu