Ponuka prednášky pre učiteľov – Poruchy senzorickej integrácie – dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa

nová ponuka prednášky na tému: Poruchy senzorickej integrácie – dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa. V prednáške sprostredkujeme vhľad do témy senzorická integrácia. Predstavíme senzorickú integráciu podľa Jean Ayresovej. Bližšie rozoberieme poruchy senzorickej integrácie vo vestibulárnom, proprioceptívnom a taktilnom zmysle. Poukážeme