Sme učitelia s viacročnou praxou a z rôznych škôl, ktorí vstúpili do projektu regionálnych centier s cieľom pomôcť učiteľom v regióne. Pre túto prácu sme boli špeciálne zaškolení. Do spolupráce s Vami chceme vniesť okrem profesionality aj ľudskosť, empatiu, motiváciu a preto aspoň niekoľko slov od našich mentorov.

Jana Brišová

rcpupovazie@zskompv.com

Mladí a deti sú od mojej mladosti v centre môjho života. Skôr ako som začala učiť /som učiteľka dejepisu a náboženstva/, pracovala som s mladými rôznymi spôsobmi – či už cez stretnutia, tábory, prednášky a iné aktivity, alebo prítomnosťou medzi nimi. To ma naučilo, že deti, v našom prípade naši žiaci, sú hladní po vzťahu, nových informáciách, ale my musíme hľadať, akým spôsobom im ich odovzdáme. A to vnímam ako svoje povolanie a poslanie.

Peter Cíbik

peter.cibik@zskompv.com

Som učiteľ na základnej škole. Mám rád prírodu, hudbu a samozrejme deti. Sám mám viacpočetnú rodinu. Deti sú podľa mňa najväčším darom, aký nám bol kedy zverený. Je to zároveň veľká zodpovednosť, pre učiteľa zvlášť. Držím sa zásady, že deti netreba vychovávať, ony sa pridajú samy. Treba im byť príkladom. To isté platí i medzi pedagógmi navzájom. Ako mentor sprevádzam partnera-učiteľa, pomáham mu rozvíjať i profesijné kompetencie, rásť vo svojom učiteľskom povolaní.

Martina Kališová

martina.kalisova@zskompv.com

Som dlhoročná učiteľka na základnej škole. Mojou filozofiou je, že beriem školu ako inštitúciu, v ktorej by sa mali cítiť žiaci a rodičia ako klienti. To oni sú dôležití, pre nich existujeme a im by sme mali vychádzať v ústrety. Verím v dobro v každom dieťati.

Mária Virgová

maria.virgova@zskompv.com

Momentálne pôsobím na základnej škole, ale počas pedagogickej praxe som učila na vysokej i strednej škole. V rámci základnej školy mám skúsenosti so vzdelávaním žiakov na 1. i 2. stupni. Mojou doménou je slovenský jazyk a náboženstvo, ale rada deti privádzam i k umeniu. Vždy ma fascinuje jedinečnosť a tvorivosť detí, preto ma napĺňa rozvíjať ich na vyučovaní aj mimo neho. Popri vzdelávaní sa usilujem odovzdávať žiakom i hodnoty a v rámci možností ich pripravovať na život.  Mám rada ľudí a snažím sa v každom vidieť najmä dobré stránky, tie vyzdvihnúť a podporiť.

Jana Kucharíková

jana.kucharikova@zskompv.com

Učenie ma baví a robím to s nadšením. Viem sa nadchnúť v oblasti histórie a geografie, obľubujem prácu v projektových programoch environmentálnej výchovy. Snažím sa, aby z detí „niečo“ bolo, aby boli spokojné a rady sa vzdelávali. Aj preto ma mojím profesijným životom sprevádza Komenského citát: „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a deti viac pochopili.“

Ján Papik

jan.papik@zskompv.com

V školstve som si prešiel výučbou na základných i stredných školách a pôsobil som tiež ako lektor Detskej univerzity. Momentálne pôsobím ako učiteľ geografie a náboženstva na základnej škole a tiež ako koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Táto tematika je zároveň mojím koníčkom. K ďalším patrí folklór, čítanie kníh a pozeranie filmov. Mojou snahou je hľadať na práci druhých vždy to dobré. Z pozitívne formulovanej pochvaly človek žije aj viac ako 30 dní. Druhým chcem dávať najmä pocit súdržnosti a pochopenie, pretože sme všetci na „jednej lodi“.

Jozefína Pivková

jozefina.pivkova@zskompv.com

Pracujem ako učiteľka náboženstva na základnej škole. V minulosti som pracovala ako učiteľka v materskej škole, asistentka učiteľa a vychovávateľka. Som zároveň mamou väčšej rodiny. V živote sa usilujem nachádzať to pozitívne – v ľuďoch okolo seba aj v situáciách, ktoré prichádzajú. Mojou veľkou záľubou je pohyb – najmä turistika a cyklistika. Rada zdolávam prekážky a prijímam výzvy. Tiež rada čítam, počúvam hudbu a hrám na gitare. Mojím osobným heslom je „Život je otázkou priorít“.

Mária Štefániková

maria.stefanikova@zskompv.com

Počas svojej pedagogickej praxe som pracovala na základných a stredných školách, niekoľko rokov som pôsobila i mimo školstva. Aj tieto roky ma presvedčili  o tom, že práca s deťmi a mládežou je zmysluplná a dôležitá. Hoci je často náročná, zároveň človeka obohacuje, dodáva mu energiu a životný elán. Milujem slovenčinu, literatúru, umenie a snažím sa napomáhať i žiakom odhaľovať krásu rodnej reči. Nabíja ma tiež pobyt v prírode i čítanie kníh. V predchádzajúcich školách som spolu so žiakmi vydávala rôzne školské časopisy, v súčasnosti sa venujem školskému divadelnému súboru, do ktorého sú zapojené deti z prvého i druhého stupňa. Tak, ako má dobrá spolupráca jednotlivých členov súboru vplyv na výsledok divadelného predstavenia, je dôležitá aj spolupráca všetkých zainteresovaných pri dosahovaní cieľa, o ktorý by v školstve malo ísť – vychovať žiaka komplexne vzdelaného, ale aj prirodzene bystrého, cítiaceho, užitočného pre svoje okolie a spoločnosť.

Alena Staníková

alena.stanikova@zskompv.com

Mojim vnútorným poslaním je práca s deťmi a pomoc všetkým, ktorí to potrebujú.V ľuďoch sa vždy snažím nájsť to dobré, to čo všetci tak túžobne hľadáme u druhých, ale často aj sami v sebe. Učiť deti je krásne poslanie, ale aby to učiteľ robil vždy s radosťou a nadšením, potrebuje citiť podporu aj zo strany kolegov. A vtedy mu viem podať pomocnú ruku ja, ako mentorka. “ Ak chceš vidieť dúhu, musíš sa zmieriť s dažďom .“