Dnes sme v  Regionálnom centre podpory učiteľov, ktorého zriaďovateľom je ZŠ J. A. Komenského, privítali vzácnu návštevu. Zavítali medzi nás pani  primátorka Heneková, z odboru školstva pani  Češková a pani  riaditeľky mestských základných škôl. Prišli nás pozdraviť, popriať veľa úspechov a najmä spoznať nás. Hostí privítala  riaditeľka ZŠ J. A. Komenského  pani  Lapšová. Riaditeľka centra pani Brišová predstavila úlohy, význam centra, jednotlivých mentorov a spoločne sme hľadali spôsob vzájomnej spolupráce. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére. Veríme, že takýchto podujatí bude viac a naša spolupráca bude prínosom pre učiteľov nášho regiónu.

Prví hostia na pôde RCPU