Koho hľadáme?

Koho hľadáme?

Šikovného, inšpiratívneho a aktívneho pedagóga otvoreného inováciám, ktorý má potenciál formou mentoringu podporovať ostatných učiteľov. Ako a dokedy sa môžete prihlásiť? Prihláškou do výberového procesu je vyplnenie online dotazníka. Nájdete ho nižšie. Prihlasovanie prebieha do 30.4.2024. Ako prebieha výberový proces? Vybraných uchádzačov

Ponuka prednášky pre učiteľov – Poruchy senzorickej integrácie – dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa

nová ponuka prednášky na tému: Poruchy senzorickej integrácie – dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa. V prednáške sprostredkujeme vhľad do témy senzorická integrácia. Predstavíme senzorickú integráciu podľa Jean Ayresovej. Bližšie rozoberieme poruchy senzorickej integrácie vo vestibulárnom, proprioceptívnom a taktilnom zmysle. Poukážeme