Mesiac október bol pre nás náročný, plný stretnutí s pedagógmi, vzdelávania, získavania mentee. Aktivity boli veľmi zaujímavé, obohacujúce, pozitívne naladené a my môžeme zhodnotiť, že oplatí sa tu byť pre vás. Spätné väzby mentee, pedagógov na konci workshopov, riaditeľov v rámci bilaterálnych stretnutí jednoznačne potvrdzujú veľký význam vzniku RCPU. My sme radi, že môžeme byť súčasťou takéhoto diela. Prostredníctvom fotografií môžete nahliadnuť do našej „kuchyne“. Nech sa páči.

Mesiac plný objavovania