Čo je mentoring?

Mentoring je sprevádzanie, motivovanie, podpora, spoločné hľadanie riešenia.

Dobrý mentor sa snaží:

 • poskytnúť rady a odovzdať zručnosti, ktoré sám ovláda
 • menej hovoriť a viacej počúvať
 • rozvíjať vzťah s mentorovanou osobou
 • neovplyvňovať mentorovanú osobu svojimi predstavami
 • nepoučovať, ale pomáhať nájsť vlastnú cestu
 • poskytovať konštruktívnu kritiku, aby zverenec mohol profesionálne aj osobnostne rásť
 • to, čo radí, to aj žiť
 • nepretvárať mentorovanú osobu na svoju kópiu
 • vnímavo zohľadňovať individualitu svojich zverencov

Inými slovami, mentor je človek, ktorý si k tebe sadne, keď ako 17-ročný dostaneš vodičský preukaz. Ty šoféruješ. Tvoj mentor ti dal dôveru, aby si si ty mohol vychutnávať jazdu v novom aute. Zároveň, keď pri tebe sedí, tak ti odovzdáva svoje skúsenosti. Tvoj mentor ti dáva rady ale volant držíš ty a rozhodnutia o smere a spôsobe jazdy robíš ty.

Kto sú naši mentori?

 • Sú to vaši kolegovia z rôznych škôl na Považí, ktorí vstúpili do projektu regionálnych centier s cieľom pomôcť učiteľom v regióne.
 • Pre túto prácu boli špeciálne zaškolení.
 • Podrobnejšie informácie o našich mentoroch nájdete tu

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

 • Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov. Ak máte záujem o konkrétneho mentora, požiadajte oňho v prihláške.
 • Na prvom stretnutí s mentorom spoločne preberiete vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.
 • Pokiaľ sa nedohodnete inak, mentor začne navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.
 • Návštevy hodín sú predbežne plánované cca raz do mesiaca. Ak je to potrebné a vy ako mentee máte záujem, je možné sa dohodnúť aj na intenzívnejšej spolupráci.
 • V prípade, že vy ako mentee potrebujete konzultáciu, rozhovor či radu, mentor je vám k dispozícii.
 • Ak budete s mentoringom spokojný a budete mať potrebu v ňom pokračovať, môže sa spolupráca predĺžiť aj na dlhší čas.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

 • Mentor NEKONTROLUJE! Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujeme.
 • To, čo mentor na vašich hodinách uvidí, ako i vaše rozhovory, je zo strany mentora prísne súkromné. Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný.
 • Mentor nie je encyklopédiou vzdelávania a nedá vám odpoveď na všetko, lebo jednoducho „nechodí vo vašich topánkach“. To, čo funguje v jednej triede, nemusí fungovať v inej. Bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité vám na mieru.

Čo získate?

 • V prvom rade dúfame, že spokojnosť. Vašu i vašich žiakov a v neposlednom rade rodičov aj kolektívu v škole.
 • Získate šťastných žiakov.
 • A šťastný žiak, ktorý sa vďaka vášmu väčšiemu poznaniu vlastných silných stránok, zvýšeniu profesionálnej sebadôvery, ale najmä radosti z práce naučí logicky aj kriticky myslieť a získa potrebné a všestranné kompetencie pre ďalšie štúdium a úspešné zvládnutie každodenného života je najväčšou devízou.

Čo naopak potrebujete dať?

 • Vašu dôveru a ochotu, váš čas a vaše úsilie niečo zmeniť.

Ako sa môžete prihlásiť?

 • Prostredníctvom tohto linku
 • Pozor! Kapacity našich mentorov sú obmedzené, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr

Prihláška na mentoring

Prihláška na mentoring