Byť jedinečným učiteľom v regióne môžeš byť aj ty. V tomto šk.roku pribudne xy učiteľov, ktorí prešli/ prechádzajú mentoringom a sú pripravení podieľať sa na modernizácii školstva a skvalitňovaní vzdelávacieho procesu. Po ukončení mentoringu získavajú /získaš aj (takéto) potvrdenie na rozšírenie svojho portfólia. https://rcpupovazie.sk/mentoring/#tab-1202

Zdroj obrázka: Canva

Aj ty buď jedinečný