Dňa 9. 3. 2023 naše centrum absolvovalo v Trnave 1. časť vzdelávania Rozvoj lektorských zručností. Toto vzdelávanie organizoval NIVAM a lektorka Mgr. Monika Kosárová nám predstavila štruktúru workshopov a vzdelávaní. Každý z nás si vyskúšal rôzne aktivity a spôsoby práce, ktoré bude môcť využívať vo svojej práci. Veríme, že aj toto vzdelávanie prispeje k skvalitňovaniu našich workshopov.

Školili sme sa pre vás (9.3.2023 Trnava)