Naše centrum pracuje zatiaľ iba štyri mesiace, keď nepočítam september, kedy sme sa „rozkukávali“ 😉, tak tri, a predsa sme tu od začiatku naplno pre vás. Je pre nás cťou a sme vďační, že nám v tomto období:

32 mentee z 19 škôl vyjadrilo dôveru a úzko s nami spolupracuje,

– absolvovali sme spolu 64 návštev hodín a 114 individuálnych konzultácií,

– uskutočnili sme 15 workshopov,

– uskutočnili sme 11 predstavení centra,

stretli sme sa s mnohými subjektmi, s ktorými bola nadviazaná úzka spolupráca,

– pripravujeme prednášky v spolupráci Sukromným centrom poradenstva a prevencie, s účastníčkami vzdelávania o vyučovaní o holokauste v Yad Vashem,

– už v januári sa uskutočnia ďalšie workshopy.

Toto všetko nás zaväzuje, ale najmä motivuje byť tu pre vás i naďalej. Sprevádzať, pomáhať, odovzdávať, ísť v tom spolu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Vaše RCPU 🙂

Sme tu pre vás