Drahí učitelia, pedagogickí zamestnanci a vedenie škôl, dovoľte mi, v mene celého RCPU na záver školského roka jedno veľké, úprimné ďakujem.

Ak by sme mali nájsť pár slov charakterizujúcich tento školský rok, tak sú to blízkosť, srdečnosť a spolupatričnosť.

Ďakujeme Vám za ne.

Počas našich stretnutí sme ich vnímali, či už to boli osobné stretnutia alebo jarná škola riaditeľov. Cítili sme vzájomnú spriaznenosť z rozhovorov, záujmu a ľudskosti.

A v neposlednom rade sme si uvedomili silu spolupatričnosti. Uvedomenie si, že spolu dokážeme viac ako jednotlivci a že sme všetci na jednej lodi. Ide nám spoločne o dobro detí.

Na týchto pilieroch chceme začať aj budúci školský rok a už teraz sa tešíme na spoluprácu.

Prajeme Vám pekné leto plné inšpirácií, zotavenia, zážitkov a krásnych a príjemných chvíľ.

Ďakujeme