Výzva na pozíciu mentora

Výzva na pozíciu mentora

Koho hľadáme? Šikovného, inšpiratívneho a aktívneho pedagóga otvoreného inováciám, ktorý má potenciál formou mentoringu podporovať ostatných učiteľov. Ako a dokedy sa môžete prihlásiť? Prihláškou do výberového procesu je vyplnenie online dotazníka. Nájdete ho nižšie. Prihlasovanie prebieha do 30.4.2023. Ako prebieha výberový proces?

Sme pripravení

Sme pripravení

Po intenzívnom týždňovom vzdelávaní v mentoringu sme pripravení vás sprevádzať, počúvať, pomáhať rásť a vzájomne sa obohacovať. Neváhajte si vybrať svojho mentora a vyplniť prihlášku https://rcpupovazie.sk/mentoring/#tab-1202. V obrázkoch prinášame kúsok našej pracovnej atmosféry pri príprave na stretnutia s vami.