🔊nová ponuka prednášky na tému: Poruchy senzorickej integrácie – dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa.

👉V prednáške sprostredkujeme vhľad do témy senzorická integrácia.

👉Predstavíme senzorickú integráciu podľa Jean Ayresovej. Bližšie rozoberieme poruchy senzorickej integrácie vo vestibulárnom, proprioceptívnom a taktilnom zmysle.

👉 Poukážeme aj na možnosti podpory dieťaťa z pohľadu senzorickej integrácie v školskom prostredí.

👉 Všetko toto vám ponúkame pod vedením odborníčiek z SCPP Ilava: Mgr. Lenka Imrišková, Mgr. Monika Bitterová

Link na prihlásenie: https://forms.gle/Sd7tbaqPourkKZ9K7

Po naplnení kapacity bude prihlasovanie uzatvorené.

Ponuka prednášky pre učiteľov – Poruchy senzorickej integrácie – dôsledky v školskom fungovaní dieťaťa