Veľká vďaka dnes Anka, Anna Chlupíková za odbornosť, odovzdávanie skúseností a poznatkov riaditeľom regiónu, ktorí sa zúčastnili seminára na tému Školská dokumentácia. Tvoje vedomosti a zdieľanie prežitého bolo veľkým obohatením, ale aj motiváciou k účasti. Svedčí o tom aj skutočnosť, že prišlo 35 riaditeľov a zástupcov škôl.

Stretnutie riaditeľov základných škôl regiónu Považie