V spolupráci s Učíme s Hardvérom sme pripravili pre vás otvorený workshop. Moderné technológie sú bežnou súčasťou života žiakov a naším cieľom bolo ponúknuť vám možnosti ako prostredníctvom programovania s Micro:bitmi vytvoriť praktické a zábavné hodiny. V závere hodnotili účastníci workshop ako inšpiratívny, obohacujúci, prínosný a v budúcnosti chceme v spolupráci pokračovať. Ďakujeme Učíme s Hardvérom.

Ako na medzipredmetové projekty s BBC micro:bit