Sme pripravení

Sme pripravení

Po intenzívnom týždňovom vzdelávaní v mentoringu sme pripravení vás sprevádzať, počúvať, pomáhať rásť a vzájomne sa obohacovať. Neváhajte si vybrať svojho mentora a vyplniť prihlášku https://rcpupovazie.sk/mentoring/#tab-1202. V obrázkoch prinášame kúsok našej pracovnej atmosféry pri príprave na stretnutia s vami.